REKLAMA   KONTAKT   REGULAMIN   DODAJ FIRMĘ

reklama

Gmina Jordnaów

Urząd Gminy Jordanów
Rynek 2, 34-240 Jordanów
tel. (018) 269-35-10, fax:(018) 269-35-26
e-mail: gmina-jordanow@rubikon.pl,
www.gmina-jordanow.rubikon.pl
 
 
Gminę tworzy pięć wsi: Łętownia, Naprawa, Osielec, Toporzysko i Wysoka, które położone są na obrzeżach: Beskidu Średniego (Makowskiego), Beskidu Wyspowego i Beskidu Wysokiego (Żywieckiego). Oprócz Łętowni leżącej nad Łętówką - lewym dopływem Raby, pozostałe wsie leżą w górnym biegu Skawy i jej dopływów. Historyczne początki wsi należących do gminy Jordanów związane są z akcjami osiedleńczymi z XIV i XVI w.
 

Szczególnie cennym zabytkiem znajdującym się na terenie gminy jest obronny dwór w Wysokiej pochodzący z 1. poł. XVII w. Cennym zabytkiem budownictwa sakralnego jest drewniany kościół parafialny w Łętowni pochodzący z lat 1760 - 1765. Warto wspomnieć także o bohaterskiej postawie ludności wsi Wysoka, w czasie walk we wrześniu 1939 roku (pomnik, wieś odznaczona w 1946 roku Orderem Krzyża Grunwaldu). Lasy, malownicze wzgórza, rzeki i górskie potoki oraz bliskie sąsiedztwo Podhala i Orawy czynią z tych terenów atrakcyjne miejsce zarówno dla krótkich jak i długich pobytów turystycznych. Teren gminy pokryty jest gęstą siecią znakowanych szlaków turystycznych.  


Copyright SuchaBeskidzka.pl